Analizy Instytutu Badań Strukturalnych dowodzą, iż 103 tys. kobiet w pierwszym kwartale ubiegłego roku było nieaktywnych zawodowo. Okazuje się, że taki obrót sprawy wynika z faktu, iż kobiety te pobierają świadczenia na dzieci, jakim jest wszystkim dobrze znane 500 plus. Jak 500 plus wpłynęło na aktywność zawodową kobiet? Jak już wiadomo, z powodu przyznanego świadczenia […]

czytaj dalej...

 Jeszcze do niedawna to kobiety rezygnowały z pracy, przechodząc na urlop macierzyński, aby w tym czasie zająć się dzieckiem. Dziś coraz chętniej z tego typu ...

czytaj dalej...

 Stanowisko kuratora oświaty określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo  oświatowe, definiując jako kierownika kuratorium oświaty, czyli  jednostki  organizacyjnej  wchodzącej  w skład zespolonej ...

czytaj dalej...

 Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie forma wypłacania wynagrodzenia. To pracownik zdecyduje, czy będzie przyjmował je w formie gotówki, czy przelewu na konto bankowe. Musi natomiast pamię...

czytaj dalej...

 Ratownicy mają dość czekania. Są zniecierpliwieni i zirytowani brakiem podwyżek wynikających z porozumienia zawartego już dawno temu. Gotowi na walkę, straszą strajkiem. Miały być podwyżki, ...

czytaj dalej...

 Kobiety pragną być niezależne finansowo, a tym bardziej spełniać się na polu zawodowym. Jak jednak wiadomo, w tym zakresie do pewnego stopnia ogranicza je macierzyństwo. Firmy ...

czytaj dalej...

 Urodzenie dziecka wiąże się zwykle z przerwaniem kariery zawodowej, co może trwać nawet 5 lat. By tak się stało, wystarczy już w czasie ciąży udać się ...

czytaj dalej...

 Choć od lat mamy w Polsce do czynienia ze wzrostem gospodarczym, a nasza ogólna sytuacja ekonomiczna ulega stałej poprawie, w 2016 r. wciąż czegoś nam brakowało. Satysfakcja ...

czytaj dalej...

 Zdawać by się mogło, że na wysokość wynagrodzenia za pracę wpływ ma stanowisko, a także wymiar czasu pracy. I właściwie po części tak ...

czytaj dalej...

 „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” – pod takim hasłem rusza  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a skierowany do ...

czytaj dalej...

 W okresie zimowym, ze względu na znaczne obniżenie temperatury powietrza, prawo nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki. Dotyczą one pracowników, którzy wykonują powierzone zadania ...

czytaj dalej...