Tylko 11,6% Polaków obawia się utraty pracy. Raport

Tylko 11,6% Polaków obawia się utraty pracy. Raport

Podziel się z innymi

Work Service upublicznił kilka dni temu ósmą edycję Barometru Rynku Pracy, traktującego o trzecim kwartale 2017 roku. Analiza jest jedną z dokładniejszych, jakie pojawiają się polskim rynku pracy, dlatego też do jej wyników można podchodzić wyjątkowo poważnie.

PRACOWNICY

11,6% pracujących Polaków obawia się utraty pracy. Jest to najniższy wynik w historii badania. Najwięcej obaw mają osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Przede wszystkim są to kobiety – w liczbie 64% badanych respondentów.

28,2% osób w wieku 18-34 chce zmienić pracę w ciągu najbliższych dwóch lat. Przede wszystkim z powodów zarobkowych, 44,1%, ale wysoko na liście jest także chęć samorealizacji, 31,5%, a także brak perspektyw awansu, 28,5%.

46,8% pracowników uważa, że nowej pracy będzie szukać miesiąc lub krócej. Optymistami są przede wszystkim mężczyźni. 77,7% twierdzi, iż nową pracę znajdzie szybciej, niż przed upływem kwartału, wśród kobiet jest to 54,5%. Najbardziej wierzą oni, że w poszukiwaniu pracy pomogą im znajomi – 57,4%. 52,6% na pierwszym miejscu stawia ogłoszenia z portali. Wzrasta też rola mediów społecznościowych – 3 na 10 kandydatów to tam chce już szukać ofert dla siebie.

83,9% pracowników uważa, że stawki za wynagrodzenie powinny być jawne już w ogłoszeniu o pracę

Jak długo spodziewa się pan/pani szukać pracy?

Przy odpowiedzi „mniej niż miesiąc”:

Region północno-zachodni:32,2%

Region południowo-zachodni:41,9%

Region Południowy: 53,3%

Region Wschodni: 50,7%

Region Centralny: 47,3%

Region Północny:50,8%

PRACODAWCY

39,3% firm planuje rekrutacje w nadchodzącym kwartale. Najwięcej z nich należy spodziewać się w handlu, 46,5%, a także w usługach – 43,6%. Jest coraz większa potrzeba zatrudniania kolejnych pracowników. Wyniki sprzed roku były o około 7% niższe.

60% pracodawców będzie zatrudniać pracowników średniego szczebla. 52,8% niższego szczebla, a 4,7% kadrę zarządzającą.

11,3% przedsiębiorców planuje podwyżki dla swoich pracowników. Przede wszystkim firmy duże, zatrudniające ponad 250 pracobiorców. Prym wśród nich wiedzie branża produkcyjna i handlowa.

64,9% firm z sektora produkcyjnego ma problemy z dostępnością odpowiednich kandydatów

32,6% pracodawców nie może zawierać nowych kontraktów z powodu nieobsadzonych stanowisk

 Po więcej informacji zapraszamy bezpośrednio do Barometru Rynku Pracy Work Service  – VIII edycja.

Oceń artykuł

Podziel się z innymi

To może Cię zainteresować: