Plan urlopów na 2018 rok. Czy to obowiązek każdego pracodawcy?
Opublikowano: 6 grudnia 2017

Plan urlopów na 2018 rok. Czy to obowiązek każdego pracodawcy?

Podziel się z innymi

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii terminu tworzenia planu urlopowego przez pracodawcę. Przyjmuje się jednak, że winien być on opracowany pod koniec roku – oczywiście na kolejny rok. Jest jednak pewne „ale”…

Pracownik nabywa prawo do urlopu w pełnym wymiarze czasowym już od 1 stycznia. To powoduje, że teoretycznie już od tego momentu może z niego korzystać. Przepisy nie obejmują kwestii czy plan urlopów musi obejmować od razu cały rok. Pracodawca może więc stworzyć plan obejmujący kwartały lub dwa półrocza.

Przedsiębiorca, przy analizowaniu wniosków urlopowych, bierze pod uwagę dwie kwestie: potrzeby urlopowe pracowników oraz obowiązek zapewnienia zakładowi pracy płynnego funkcjonowania. Dlatego też, jeśli uzna, że urlop konkretnego pracownika w danym terminie może być nieodpowiedni dla firmy, to może mu go odmówić bez żadnych konsekwencji.

Przy tworzeniu planu urlopowego pracodawca bierze pod uwagę 16 dni dla pracowników posiadających 20 – dniowy roczny wymiar urlopu oraz 22 dni, dla pracowników posiadających prawo do 26 dni urlopu w roku. Wiąże się to z faktem, iż 4 dni urlopu na żądanie nie można wpisać do planu, ponieważ ten przywilej dotyczy sytuacji niespodziewanych i nieplanowanych.

Jeśli jakaś część urlopu z roku minionego wciąż nie została wykorzystana, to te dni przechodzą na poczet kolejnego roku, zwiększając tym samym ilość wolnych dni do wykorzystania. Można je jednak wykorzystać tylko do 30 września roku następnego.

Nie ma obowiązku tworzenia planu urlopowego, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub funkcjonująca zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. W tym przypadku pracodawca uzgadnia terminy urlopów indywidualnie z pracownikiem.

Oceń artykuł

Podziel się z innymi
Zobacz  Kiedy poinformować pracodawcę o ciąży?

Ostatnio opublikowane