Stopa bezrobocia w Polsce stale spada. Według Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec sierpnia procent bezrobocia wynosił już zaledwie 8,4 procenta. Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, status osoby bezrobotnej, w Polsce, uzyskuje osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie […]

czytaj dalej...

 Niepokojące informacje płyną z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przekazanego do PAP. Wynika z niego, że statystyczny Polak przepracował w ubiegłym roku najwięcej ...

czytaj dalej...

 W 2017 roku doczekamy się 13 dni świątecznych. Jedno z tych świąt, Narodowe Święto Niepodległości, wypada w sobotę,  także pracodawca ma obowiązek udzielić za ...

czytaj dalej...

 Nawet jeśli wykonałeś swoją pracę, to istnieje prawna możliwość, że nie otrzymasz za nie wynagrodzenia. Kiedy? W przypadku, kiedy wykonasz ją wadliwie. Wadliwość produktu występuje ...

czytaj dalej...

 Rok 2017 roku niesie ze sobą wiele zmian w przepisach prawa pracy. Także w stosunku do kobiet w ciąży, którym zostanie odebrany jeden z przywilejów. Czy ...

czytaj dalej...

 Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w Polsce bardzo pompatycznie, a co za tym idzie, podczas przygotowań do nich, Polacy zostawiają w sklepach masę pieniędzy. Zakupy na ...

czytaj dalej...

 Wielu z nas pracuje przed komputerami, co szczególnie źle wpływa na oczy. Dlatego też istnieje możliwość zwrócenia się do pracodawcy z wnioskiem  o dofinansowanie do ...

czytaj dalej...

 Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest kwartalnym badaniem mierzącym intencję pracodawców w kwestii zwiększenia lub zmniejszenia zatrudnienia w ich przedsiębiorstwach – w tym przypadku odnośnie pierwszej ...

czytaj dalej...

 Portal useme między kwietniem a sierpniem 2016 przeprowadził badanie na grupie 723 osób pracujących jako freelancerzy. Wyniki w ostatnich dniach zostały upublicznione. Z ankiety wynika, że jest ...

czytaj dalej...

 2 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, dzięki której pojawiły się nowe regulacje dotyczące zwolnienia od pracy na dziecko, które nie przekroczył...

czytaj dalej...