Centrum Badań Opinii Społecznej opublikował kolejny komunikat z badań dotyczących sukcesu zawodowego. Wyniki nie różnią się znacząco od tych, które były prezentowane w 2013 roku. Wciąż najważniejsze są czynniki merytoryczne, czyli wiedza i umiejętności. Wśród respondentów na samym czele statystyki były także: solidna, rzetelna praca oraz wykształcenie. Odpowiedzi podobne jak 4 lata temu, ale wzrosła […]

czytaj dalej...

 Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od stażu pracy. Tym samym, osoba, która przepracowała mniej niż 5 lat, otrzyma świadczenia obniżone w wysokości 80% ...

czytaj dalej...