Blog Szukampracy.pl

 Można robić wszystko, byle… nie kontynuować pracy. Szczęśliwy człowiek, to ten który żyje w równowadze – odpowiednią ilość czasu przeznacza na aktywność zawodową i pozazawodową. Przeprowadzone badania nie przedstawią jednak „życia poza pracą” Polaków w korzystnym świetle – jest ono nudne i po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych, w zasadzie nic już im się nie chce… […]

czytaj dalej...

 Prawo pracy stanowi, że pracownik zatrudniony minimum pół roku, nabywa prawo do 36-miesięcznego urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy czas ten zostanie wliczony do ...

czytaj dalej...

 Już wkrótce, tj. 20 września 2018 r., na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędą się ogólnopolskie targi IT Career Summit. Chcąc wziąć w nich udział, potencjalni ...

czytaj dalej...

 Artykuł 30 paragraf 1 Kodeksu pracy mówi o możliwościach rozwiązania umowy o pracę, a punkt 1 wskazuje jeden ze sposobów – rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia ...

czytaj dalej...

 Status bezrobotnego daje wiele korzyści, jak prawo do zasiłku oraz ubezpieczenie zdrowotne. Osoby poszukujące pracy mają dostęp do ofert zatrudnienia, a także profesjonalnego wsparcia ...

czytaj dalej...

 Środki Funduszu Pracy przeznaczone są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zadań fakultatywnych oraz innych zadań określonych w ustawie ...

czytaj dalej...

 Pracownikowi przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodów nie leżących po jego stronie. Prawo pracy przewiduje kilka rodzajó...

czytaj dalej...

 Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, musi przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych na proponowane ...

czytaj dalej...

 Nasz poprzedni artykuł dotyczący skutecznej rekrutacji poświęciliśmy zagadnieniu, co powinna zawierać oferta pracy. Jak napisać zatem ogłoszenie, które przekona nawet najbardziej wymagającego ...

czytaj dalej...

  Data: 14.06.2018,  8.30-13.30,   Miejsce: Grey Club w Szczecinie   Kto: Ponad 10 Prelegentów i Praktyków HR z całej Polski   O czym? HR-owiec przyszłości, czyli w jakich kierunkach ...

czytaj dalej...

 Nowe przepisy, z jakimi zgadza się Parlament Europejski, wskazują na to, że wysyłanie zatrudnionych do pracy za granicą będzie dla polskich firm zdecydowanie trudniejsze. Wiąże się ...

czytaj dalej...