Tytułowe oświadczenie o wyrejestrowaniu z urzędu pracy to jeden z lepiej kojarzących się druków urzędowych. Wynika to z faktu, że z reguły jest on przedkładany w momencie podjęcia zatrudnienia przez osoby dotychczas bezrobotne. Większość z nich udaje się w tym celu osobiście do urzędu pracy, lecz nie jest to bynajmniej konieczne. W jakich sytuacjach należy […]

czytaj dalej...

 Wśród zawodów związanych z administracją na pierwszym miejscu wymienia się stanowisko pracownika biurowego. List motywacyjny nie jest wymagany przez większość pracodawców zgłaszają...

czytaj dalej...

 Absolwenci kierunków humanistycznych co roku zderzają się z trudną rzeczywistością braku zapotrzebowania na ich wiedzę oraz umiejętności. Część z nich decyduje się zmierzać w stronę ...

czytaj dalej...

 Choć bezrobocie utrzymuje się od dłuższego czasu na niskim poziomie, poszukiwanie pracy w Polsce nadal stanowi spore wyzwanie. Świadczą o tym m.in. wyniki badania przeprowadzonego przez ...

czytaj dalej...

 Przyznanie prawa do spersonalizowanego toku pracy następuje na pisemny wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy. Niemniej pracodawca wcale nie musi przychylać się do prośby pracownika, zwł...

czytaj dalej...

 Absolwenci studiów pielęgniarskich i położnych niechętnie podejmują pracę w publicznych placówkach. Powodem są zbyt niskie zarobki. Czy specjalne stypendia zmotywują ich do pracy? ...

czytaj dalej...

 Aktywność zawodowa Polek stale rośnie, ale mimo to wciąż 4 mln kobiet nie pracuje. Co więcej, nawet nie szuka pracy. Wśród ekspertów krąży przekonanie, ...

czytaj dalej...

 Osoba zatrudniona na stanowisku robotnika gospodarczego dba o porządek oraz wykonuje proste naprawy wewnątrz i na zewnątrz obiektu, to tzw. „złota rączka” – wskazane jest ...

czytaj dalej...

 Celem oceny ryzyka zawodowego jest ustalenie zagrożeń w środowisku pracy pracownika i podjęcie działań mających na celu ich zmniejszenie lub wyeliminowanie. Jest to istotne, ponieważ ...

czytaj dalej...

 Analizy Instytutu Badań Strukturalnych dowodzą, iż 103 tys. kobiet w pierwszym kwartale ubiegłego roku było nieaktywnych zawodowo. Okazuje się, że taki obrót sprawy wynika z faktu, iż ...

czytaj dalej...

 Jeszcze do niedawna to kobiety rezygnowały z pracy, przechodząc na urlop macierzyński, aby w tym czasie zająć się dzieckiem. Dziś coraz chętniej z tego typu ...

czytaj dalej...