Z rynku pracy

Analizy Instytutu Badań Strukturalnych dowodzą, iż 103 tys. kobiet w pierwszym kwartale ubiegłego roku było nieaktywnych zawodowo. Okazuje się, że taki obrót sprawy wynika z faktu, iż kobiety te pobierają świadczenia na dzieci, jakim jest wszystkim dobrze znane 500 plus. Jak 500 plus wpłynęło na aktywność zawodową kobiet? Jak już wiadomo, z powodu przyznanego świadczenia […]

czytaj dalej...

Jeszcze do niedawna to kobiety rezygnowały z pracy, przechodząc na urlop macierzyński, aby w tym czasie zająć się dzieckiem. Dziś coraz chętniej z tego typu przywilejó...

czytaj dalej...

Stanowisko kuratora oświaty określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo  oświatowe, definiując jako kierownika kuratorium oświaty, czyli  jednostki  organizacyjnej  wchodzącej  w skład zespolonej administracji  ...

czytaj dalej...

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie forma wypłacania wynagrodzenia. To pracownik zdecyduje, czy będzie przyjmował je w formie gotówki, czy przelewu na konto bankowe. Musi natomiast pamiętać, ż...

czytaj dalej...

Ratownicy mają dość czekania. Są zniecierpliwieni i zirytowani brakiem podwyżek wynikających z porozumienia zawartego już dawno temu. Gotowi na walkę, straszą strajkiem. Miały być podwyżki, ale ...

czytaj dalej...

Kobiety pragną być niezależne finansowo, a tym bardziej spełniać się na polu zawodowym. Jak jednak wiadomo, w tym zakresie do pewnego stopnia ogranicza je macierzyństwo. Firmy chcą ...

czytaj dalej...

Choć od lat mamy w Polsce do czynienia ze wzrostem gospodarczym, a nasza ogólna sytuacja ekonomiczna ulega stałej poprawie, w 2016 r. wciąż czegoś nam brakowało. Satysfakcja zawodowa ...

czytaj dalej...

Zdawać by się mogło, że na wysokość wynagrodzenia za pracę wpływ ma stanowisko, a także wymiar czasu pracy. I właściwie po części tak jest. ...

czytaj dalej...

„Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” – pod takim hasłem rusza  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a skierowany do kobiet ...

czytaj dalej...

Jedną z formalności związanych z wygaśnięciem umowy stażowej jest konieczność wydania opinii o stażyście do urzędu pracy. Na tym polu przedsiębiorcy ...

czytaj dalej...

Partnerzy społeczni liczą na zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Oczekują przede wszystkim zwiększenia budżetu KFS i wprowadzenia limitów wysokościowych dofinansowania, biorąc pod uwagę wielkość ...

czytaj dalej...