Z rynku pracy

Prawo pracy stanowi, że pracownik zatrudniony minimum pół roku, nabywa prawo do 36-miesięcznego urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy czas ten zostanie wliczony do okresu zatrudnienia i pracownik nabędzie z tego tytułu uprawnienia pracownicze jak urlop wypoczynkowy, prawo do premii, nagród i dodatków do pensji, mimo iż nie świadczył pracy? Urlop […]

czytaj dalej...

Status bezrobotnego daje wiele korzyści, jak prawo do zasiłku oraz ubezpieczenie zdrowotne. Osoby poszukujące pracy mają dostęp do ofert zatrudnienia, a także profesjonalnego wsparcia przez ...

czytaj dalej...

Środki Funduszu Pracy przeznaczone są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zadań fakultatywnych oraz innych zadań określonych w ustawie o ...

czytaj dalej...

Pracownikowi przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodów nie leżących po jego stronie. Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów ...

czytaj dalej...

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, musi przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych na proponowane stanowisko, ...

czytaj dalej...

Nowe przepisy, z jakimi zgadza się Parlament Europejski, wskazują na to, że wysyłanie zatrudnionych do pracy za granicą będzie dla polskich firm zdecydowanie trudniejsze. Wiąże się to ...

czytaj dalej...

Poczta Polska jest gotowa podnieść wynagrodzenie. W skali roku jest w stanie przeznaczyć na ten cel ponad 100 mln zł. Jak się okazuje, dla związkowców to zbyt mało. ...

czytaj dalej...

Mobbing to zjawisko społecznie nieakceptowane, jednak to na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia, że jest poddawany negatywnym praktykom ze strony przedłożonego. Co jest mobbingiem , a jakie ...

czytaj dalej...

Przy niezdolności pracownika do wykonywania obowiązków służbowych w związku z chorobą, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.  Kiedy za okres choroby ...

czytaj dalej...

Już niebawem firmy będą musiały stosować unijne rozporządzenie o ochronie danych, które zwie się RODO. Zmiany te zbliżają się wielkimi krokami. Którzy przedsiębiorcy ...

czytaj dalej...

Przepisy o wypoczynku zostały uwzględnione w projekcie nowego kodeksu pracy. Co bierze się pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, a czego się nie uwzględnia? Wszystko w poniż...

czytaj dalej...