Od 1 stycznia 2019 r. pracownik zdecyduje o formie wypłacania pensji

Od 1 stycznia 2019 r. pracownik zdecyduje o formie wypłacania pensji

Podziel się z innymi

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie forma wypłacania wynagrodzenia. To pracownik zdecyduje, czy będzie przyjmował je w formie gotówki, czy przelewu na konto bankowe. Musi natomiast pamiętać, że swojej decyzji nie może wielokrotnie zmieniać.

Wypłata w gotówce na podstawie złożonego wniosku

Podstawowym sposobem wypłacania wynagrodzenia od 1 stycznia przyszłego roku ma być rachunek bankowy, podany przez pracownika. Okazuje się jednak, że będzie też możliwość otrzymywania pensji w gotówce, ale pod jednym warunkiem. Pracownik musi wcześniej złożyć stosowny wniosek. Skąd ten pomysł? Zmiany te mają pojawić się na skutek wejścia w życie art. 86 par. 3 kodeksu pracy w nowym brzmieniu, które ma nadać mu art. 1 pkt 2 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Do kiedy pracownik musi poinformować pracodawcę o swojej decyzji?

Każdy pracodawca do dnia 22 stycznia 2019 r. musi poinformować swoich pracowników, że do 7 dni od tej informacji, muszą podjąć decyzję, a co za tym idzie, przedstawić konkretny numer rachunku bankowego do wypłacania pensji lub złożyć wniosek o przekazywanie jej w formie gotówki.

Właściwie przepisy, ani też inne regulacje ustawy zmieniającej nie wskazują jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – czy istnieje później zmiana formy wypłacania wynagrodzenia z gotówki na przelew bankowy i odwrotnie. Gdyby ktoś doszukiwał się informacji na temat tego, czy przykładowo pracodawca może odmówić pracownikowi, kiedy ten złoży wniosek z prośbą o dokonanie zmiany, też będzie mu trudno znaleźć odpowiedź. Należy również podkreślić, że nie ma informacji w przepisach i innych regulacjach odnośnie tego, czy pracodawca może naciskać na swoich pracowników i motywować ich, czy w jakiś sposób wymuszać na nich inną formę regulowania zobowiązań finansowych ze stosunku pracy. Chodzi tu o dokonanie zmiany na przelew bankowy.

Zobacz  Kiedy poinformować pracodawcę o ciąży?

Zmiany jak widać, będą, ale jeszcze pewne kwestie nie są całkiem dopracowane, co budzi wiele wątpliwości. Do 1 stycznia przyszłego roku jest jeszcze sporo czasu, więc może niebawem wszystko się wyjaśni.

 

Oceń artykuł

Podziel się z innymi