Walka z bezrobociem wciąż trwa
Opublikowano: 24 sierpnia 2018

Walka z bezrobociem wciąż trwa

Podziel się z innymi

Ustawa o rynku pracy zastąpi ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 14 lat. Zmiany są dość duże, a czy korzystne? O tym kilka słów poniżej.

Zmiany przewidziane w nowej ustawie

Przewidziane zmiany w ustawie są niemałe. Dotyczą przede wszystkim zwiększenia elastyczności działania urzędów pracy. Chodzi tu między innymi o odejście od obowiązkowego profilowania bezrobotnych. Ponadto zgodnie z nową ustawą ma obowiązywać nowa stawka zasiłku dla bezrobotnych, dla osób, które mają 30-letni staż pracy. Kolejną zmianą ma być zwiększenie dostępności do form aktywizacji, a także wprowadzenie nowych instrumentów jak chociażby bon ofertowy. To zaś jeszcze nie wszystko, zmian jest zdecydowanie więcej. Nowa ustawa kładzie zdecydowanie większy nacisk na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. Mają pojawić się również ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Zmiany będą dotyczyły zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ustawa uwzględnia zachęcanie Polaków, którzy pracują za granicą do powrotu do kraju poprzez udostępnianie pożyczek na własny biznes. Jeszcze inną zmianą ma być rezygnacja ze zlecania działań aktywizacyjnych przez marszałków województw agencjom zatrudnienia. Kolejną sprawą jest przekształcanie Ochotniczych Hufców Pracy w Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Dodatek do wynagrodzenia

Nowe przepisy uwzględniają dodatek do wynagrodzenia dla pracowników PUP. Aktualnie przysługuje on osobom, które zajmują stanowiska kluczowe. Jest przyznawany na podstawie oceny jakości i efektywności pracy. Wypłacany jest w kwocie do 600 zł miesięcznie przez okres trzech miesięcy. Od przyszłego roku ma nazywać się zupełnie inaczej i przysługiwać wszystkim pracownikom. Określono go, jako dodatek motywacyjny. Jego kwota to maksymalnie 1000 zł raz na kwartał. Przy jego przyznawaniu pod uwagę brane ma być zaangażowanie w wykonywaną pracę, a także jej jakość. Zarówno wszelkie zasady, jak i sposób przyznawania dodatku ma określać dyrektor PUP. Z jednej strony zmiany te wydają się bardzo korzystne, z drugiej zaś wywołują sprzeciw. Zmianom tym sprzeciwia się ZPP. Jego zdaniem to może oznaczać potrzebę podniesienia pensji zasadniczej kluczowych pracowników.

Zobacz  Najlepsze strony do szukania pracy w 2018 roku
Oceń artykuł

Podziel się z innymi

Ostatnio opublikowane